Get ready for the future with aiesec.

Our blog

Our blog

Sự kiện Toàn quốc

Toàn quốc I Tọa đàm “Khám phá giá trị bản thân cùng AIESEC”

Đừng bỏ lỡ cơ hội tham dự sự kiện “A quest for your inner self’’ để khám phá giá trị bản thân cùng AIESEC, được lắng nghe và hướng dẫn cách khám phá....

Author
October 11, 2021

Sự kiện Toàn quốc

AIESEC TUYỂN THÀNH VIÊN MÙA THU 2021 - CHÍNH THỨC MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ.

Trong thời gian qua, có rất nhiều bạn trẻ gửi đến cho AIESEC rất nhiều câu hỏi về câu chuyện: "Khi nào AIESEC tuyển thành viên". Và....

Author
October 11, 2021

Sự kiện Toàn quốc

Toàn quốc I Tọa đàm “Khám phá giá trị bản thân cùng AIESEC”

Đừng bỏ lỡ cơ hội tham dự sự kiện “A quest for your inner self’’ để khám phá giá trị bản thân cùng AIESEC, được lắng nghe và hướng dẫn cách khám phá....

Author
October 11, 2021

Sự kiện Toàn quốc

AIESEC TUYỂN THÀNH VIÊN MÙA THU 2021 - CHÍNH THỨC MỞ ĐƠN ĐĂNG KÝ.

Trong thời gian qua, có rất nhiều bạn trẻ gửi đến cho AIESEC rất nhiều câu hỏi về câu chuyện: "Khi nào AIESEC tuyển thành viên". Và....

Author
October 11, 2021