Phát triển khả năng lãnh đạo
cùng AIESEC

AIESEC là cộng đồng người trẻ đặt niềm tin vào hòa bình
và sự hoàn thiện tiềm năng của con người.
Global Volunteer Logo

Chương trình
tình nguyện quốc tế
tại nước ngoài

Thời gian

6 tuần

Thời gian

MNCs, SMEs, Start-Ups, NGOs
Global Teacher Logo

Chương trình
tình nguyện quốc tế
tại nước ngoài

Thời gian

9-78 tuần

Thời gian

MNCs, SMEs, Start-Ups, NGOs
Logo Leadership Conference
Leadership Conference là Hội nghị Lãnh đạo được tổ chức trong vòng 5 ngày được tổ chức bởi AIESEC tại Việt Nam, đồng tổ chức với UNICEF - Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc. Đây là dự án nhằm thúc đẩy tinh thần lãnh đạo, là cầu nối giữa sinh viên và doanh nghiệp, tổ chức.
YouthSpeak Logo
YouthSpeak là dự án nhằm nâng cao nhận thức về các vấn đề hiện tại, truyền cảm hứng thế hệ trẻ dám cất tiếng nói & hành động để hiện thực hóa các Mục tiêu Phát triển bền vững.

Các sự kiện nổi bật

No items found.
No items found.

Đối tác quốc gia